RESTORAN MÜŞTERİSİ İÇİN REZERVASYON HİZMET SÖZLEŞMESİ


Madde 1 - Sözleşmenin konusu
İşbu sözleşmenin konusu, restoran müşterisine, internet ortamında veya mobil telefonlar ve benzeri platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığı ile rezervasyon sistemine dahil olan restoranlara “reztoran.com” web adresi üzerinden Reztoran Elektronik İletişim Yazılım Ticaret A.Ş. tarafından sağlanan rezervasyon yapma hizmetine ilişkin şart ve koşulların belirlenmesidir. Bu sözleşmede restoran müşterisi “kullanıcı”, Reztoran Elektronik İletişim Yazılım Ticaret A.Ş. kısaca “hizmet veren” olarak anılacaktır.

Madde 2 - Hizmetlerin kapsamı
Hizmet verenin sağladığı restoran rezervasyon hizmetleri; kullanıcılara internet ortamında veya mobil telefonlar ile benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla sair dijital ortamlarda sisteme dahil restoranları görüntüleme, online rezervasyon yapma, rezervasyonların ı değiştirme, geçmiş rezervasyonların ı görüntüleme, sisteme dahil restoranlara ve hizmet verenin iş ortaklarının sağladığı platformlarda puan verme ve yorum yapma, kullanıcı profillerinde yer alan takvime özel günlerini ekleme, sisteme dahil restoranlar tarafından sağlanan bilgilere erişme ve bu restoranlar için konularında uzman kişiler ve kullanıcılar tarafından yapılan yorumları okuma ve üye restoranlar tarafından kullanıcılara sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanmayı kapsamaktadır.

Madde 3 - Sözleşmenin onayı
Her kullanıcı sözleşme konusu restoran rezervasyon sistemine ‘reztoran.com’ web adresinden; kayıt formu doldurarak veya Facebook, Twitter, Linkedin ve benzeri sosyal medya ağları üyeliği aracılığı ile üye olabilir. Sisteme üye olan her kullanıcı üye olurken onaylamak suretiyle, Hizmet veren ile akdetmiş olduğu işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

Madde 4 - Üyelik Sistemi
Her kullanıcı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur. “kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez. Her kullanıcı, restoran rezervasyonu sistemine bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde hizmet veren talep üzerine, kullanıcının sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Hizmet veren şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

Madde 5 - Kullanıcının Yükümlülükleri
5.1-Kullanıcı, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Kullanıcı, hatalı veya noksan bilgi vermesi nedeniyle kendisinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu durumda sisteme üyeliğinin sona ereceğini kabul eder.
5.2-Kulanıcı “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
5.3- Kullanıcı, hizmet veren tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının hizmet veren ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.4- Kullanıcı rezervasyon sistemine girdiği şahsi fikir, düşünce, ifadeleri, sisteme eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye restoran ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar da dahil hizmet verenin bu fikir, bilgi, düşünce ifade ve dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
5.5- Kullanıcı, rezervasyon sisteminde üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin izinsiz olarak kullanılmasından sadece kullanıcının mesul olacağını ve kati suretle hizmet verenin sorumluluğunda olmadığını kabul eder.
5.6-Kullanıcı, rezervasyon sisteminde bazı hallerde yer alabilen 18 yaşından büyüklere ait içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesini n sorumluluğunun sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.
5.7-Kullanıcı, rezervasyon sistemi dışında sair bir hizmet sağlayıcı üzerinden alınmış fırsat veya kampanyanın, kampanya dahilinde belirtilen süre içerisinde kullanmamasından dolayı sorumluluğun sadece kendisine ait olacağını kabul eder.
5.8- Kullanıcı, rezervasyon sistemi aracılığıyla yaptığı rezervasyonları ilgili restoran tarafından belirlenen opsiyon dahilinde değiştirmediği veya rezervasyonda belirtilen zamanda ilgili restoranda bulunmadığı takdirde rezervasyonun iptal edilebileceğini kabul eder.
5.9-Kullanıcı, yaptığı rezervasyonları sık sık iptal etmesi ilgili restoran tarafından rezervasyon alınmayabileceğini, çeşitli restoranlarda tekerrür eden rezervasyon iptalleri halinde ise sistem üyeliğinin askıya alınabileceğini veya iptal edilebileceğini kabul eder.
5.10-Kullanıcı rezervasyon sisteminin yalnızca kullanıcı ile sisteme dahil restoranlar arasında bilgi iletişimini sağlamak olduğunu, sistem üzerinden sağlanan rezervasyonların, üye restoranların rezervasyon durumları ile sınırlı olduğunu, ilgili restoranın rezervasyon almamasından, rezervasyonun değiştirilmemesinden veya iptal edilememesinden veya üye restoranların sağladığı içerikten hizmet verenin sorumlu olmadığını, sistemde yayınlanan rezervasyon durumunun her zaman güncel durumu yansıtmayabileceğini bildiğini, kullanıcı ile restoran arasında, restoranın kullanıcıya verdiği hizmet nedeniyle veya başka sebepten doğabilecek ihtilaflarda hizmet verenin taraf olmadığını ve sorumluluğunun olmadığını kabul eder. Kullanıcıya, sisteminin kullanımı sırasında kendisine daha önceden bildirilen ayrı bir ücretin ödenmesinin söz konusu olduğu takdirde, bu ödemenin söz konusu restoran ile kullanıcı arasında gerçekleştirileceğini, hizmet verenin söz konu ödemenin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesin den sorumlu tutulamayacağını, ücretin ödenmesi gerektiğini aksi takdirde ilgili restoran tarafından sunulacak hizmetin ifa edilmeyebileceğini ve/veya kendisine sunulan özel fırsatlardan yararlanamayabileceğini ve ödeme ile ilgili konularda hizmet verenin sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı rezervasyon sisteminde rezervasyona sunulan hizmetlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğünün sadece sisteminde yer alan restoran firmalara ait olduğunu bildiğini, rezervasyon durumu, kampanya fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde hizmet verenin bu hatalardan sorumlu olmadığını kabul eder.
5.11- Kullanıcı, rezervasyon sistemini kullanması sırasında bilgilerin kaybolması veya eksik yansıtılması veya yanlış adrese iletilmesinden hizmet verenin sorumlu olmayacağını kabul eder.
5.12-Kullanıcı rezervasyon sisteminde verilen hizmetlere sistemde belirlenen şekilde ulaşmayı, sistemdeki form ve şekillere müdahale etmemeyi, değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı aksi takdirde Reztoran A.Ş.’nin bu konuda uğrayacağı maddi ve manevi zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
5.13-Kullanıcı, sisteme girdiği bilgi ve verilerinin yetkisiz kişilerce kullanılmasından, ayrıca paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan dolayı oluşabilecek zararlardan Reztoran A.Ş.’nin sorumlu olmadığını kabul eder.
5.14- Kullanıcı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip, tehdit edici, ahlak kurallarına aykırı, ırkçı söylem taşıyan mesaj veya yorum göndermemeyi, sisteme eklediği yazı, başlık, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali haklarını hizmet veren ne devredildiğini kabul eder.
5.15-Kullanıcı diğer kullanıcıların rezervasyon sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcılara hakaret, tehdit ve taciz içeren sözler söylememeyi, kişi veya kurumların kişilik haklarını ve isimlerini hakaret etmemeyi, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı kabul eder.
5.16-Kullanıcı rezervasyon sistemini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi kabul eder.
5.17- Kullanıcı restoran rezervasyon sistemini kullanmasından dolayı uğrayacağı zararın sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, sistemi kullanması sırasında elde ettiği bilgi, kayıt veya malzemeyi kullanmasından dolayı kendisinin uğrayacağı zararın veya bilgisayarının uğrayacağı zararın, arızaların, bilgi kayıplarının ve sair zarar ve kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, bu konularda hizmet verenden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir alacak, tazminat ve sair talebinin olmadığını kabul eder.
5.18-Kullanıcı kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta, yazılım virüsü ve benzer gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı, başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı, rezervasyon sisteminde çerez tabir edilen tanımlama bilgileri kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların sistemde gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.
5.19- Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onayladığı tarihten itibaren, Hizmet Veren her türlü elektronik iletişim araçlarıyla tarafına reklam amaçlı ticari elektronik ileti gönderebilir.

6. Hizmet verenin yetkileri
6.1- Hizmet veren rezervasyon sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Hizmet veren ürettiği veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
6.2- Hizmet veren kullanıcının sisteme kaydettiği yorumlarda adının tam ve soyadının ilk harfinin paylaşma yetkisine sahiptir. Hizmet veren kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler hizmet veren nin Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
6.3- Hizmet veren kullanıcılarını yararlanabilecekleri promosyonlar ile rezervasyon sistemi dâhilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilir, kullanıcılara sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir. Kullanıcılar bilgilendirilmek istedikleri kanalları kendileri belirleyebilecektir ve dilediklerinde bilgilendirme e-posta listesinden çıkma veya sair kanallar aracılığıyla bilgilerin kendilerine iletilmemesi yönündeki taleplerini iletebilirler.
6.4-Hizmet verenin hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla kullanıcıların sisteme girmiş oldukları isim ve sair irtibat bilgilerini rezervasyonu alan üye restoranlar ile paylaşmaya yetkilidir. Hizmet veren kullanıcılar ve üye restoran arasında anılan bilgilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek uyuşmazlıklarda taraf değildir ve bu uyuşmazlıklardan sorumlu tutulamaz.
6.5-Hizmet veren her zaman herhangi bir uyarı yapmadan rezervasyon sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya almaya veya tamamen durdurmaya, güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların üyeliklerini geçici bir süre askıya almaya veya tamamen durdurmaya yetkilidir. Sistemin veya kullanıcı üyeliğinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı hizmet verenin kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Reztoran A.Ş. tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülemeye ve onaylamaya yetkilidir. Hizmet veren kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya rezervasyon sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engellemeye yetkilidir.
6.6- Hizmet veren dilediği zaman ve sürekli olarak tüm rezervasyon sistemini izlemeye yetkilidir.
6.7-Hizmet veren sözleşmede belirtilen kurallara aykırı davrandığı takdirde gerekli gördüğü müdahaleleri yapmaya, kullanıcının üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir.
6.8-Hizmet veren rezervasyon sistemini reklam ve ticari amaçla kullanmaya yetkilidir.
6.9-Hizmet veren kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı hizmet verenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.10-Hizmet veren kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği her türlü bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma veya rezervasyon sistemi içinde uygun göreceği başka bir yere taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi veya yayınlanmasından dolayı kullanıcı hizmet verenden ne ad altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak tazminat veya telif ücreti talep edemez.
6.11-Hizmet veren kullanıcının rezervasyon sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden hizmet verenin sorumlu olmadığını kabul eder.
6.12-Hizmet veren ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

7. Kanuni değişiklikler
İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Reztoran sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

8. İspat yükümlülüğü
Reztoran sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, rezervasyonları, yorum ve değerlendirmeler i Gizlilik Sözleşmesi kapsamında en az üç (3) yıl saklanır. İşbu sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Reztoran sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

9. Uygulanacak hukuk ve ihtilafların çözümü
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemesi ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10. Yürürlük ve fesih
İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından ve sözleşmeyi kabul ettiğini sistemde işaretlemesinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer. Taraflar işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebilirler.